Ընտանի կենդանիների և թռչունների՝ խոզեր, ոչխարներ, կովեր, նապաստակներ, հավեր, հնդկահավեր և այլի, պահման նոր ձև

Ընտանի կենդանիներ և թռչուններ
Ընտանի կենդանիներ

Կենդանիներին և թռչուններին պահում են փայտի թեփի կամ մանրեցրած ծղոտի, կամ էլ նրանց խառնուրդի 50 – 60սմ հաստությամբ շերտի վրա (տակդիր), որին նախապես խառնվում է կենսաբանական պատրաստուկը:

Այս եղանակն ունի հետևյալ առավելությունները`

  • կենդանիների արտաթորանքները չեն հեռացվում;
  • միջավայրի տհաճ հոտերը վերանում են;
  • նվազեցվում է կենդանիների պահման տարածքի ջեռուցման ծախսերը;
  • ախտածին մանրէները և միջատները վերանում են;

Օգտագործվող մանրէները արտոնագրված են և անվնաս են շրջակա միջավայրի, կենդանիների, թռչունների և մարդու համար:

Կազմը —  կենսաբանական պատրաստուկը պարունակում է ֆերմենտներ, մանրէներ, բնական հավելումներ:

Օգտագործման ձևը — 1կգ պատրաստուկը նախատեսված է  5մ2 համար:

Պահել երեխաներից և արևի ճառագայթներից հեռու, չոր տեղում:

Պատրաստուկը՝ ճիշտ օգտագործման դեպքում, աշխատում է 2 և ավելի տարի :

Կիսվի՜ր, աշխարհի հետ։