Գիտաարտադրական կազմակերպություն «Բիոմիներալ» ՍՊԸ

Հիմնադրվել է 2013թ. Փետրվարին։ Ընկերության հիմնական գործունեությունը կայանում է տարատեսակ միկրոբիոլոգիական միջոցների և արտադրանքի մշակումը և արտադրությունը՝ անշարժացած ադսորբենտների վրա։ Բոլոր մշակումները հիմնված են ընկերության աշխատողների սեփական գաղափարների վրա, որոնք փորձարկվում են համապատասխան փորձարարական լաբորատորիաներում: Ամբողջ գործընթացը՝ Գաղափարից, արտադրման տեխնոլոգիայի մշակումից մինչև արտադրանքի սերտիֆիկացման գործընթացը, իրականացվում է ընկերությանը աշխատակիցների կողմից` նրանց անմիջական մասնակցության կամ վերահսկողության ներքո: Ընկերությունը հիմնադրվել է բնական հանքային հումքի հիման վրա ադսորբենտների…