Ընկերության հիմնական գործունեությունը կայանում է տարատեսակ միկրոկենսաբանական միջոցների մշակումը և արտադրությունը:

Բոլոր մշակումները հիմնված են ընկերության աշխատողների սեփական գաղափարների վրա, որոնք փորձարկվում են համապատասխան փորձարարական լաբորատորիաներում:

Ամբողջ գործընթացը՝ գաղափարից, արտադրման տեխնոլոգիայի մշակումից մինչև արտադրանքի հավատարմագրումը, իրականացվում է ընկերության աշխատակիցների կողմից` նրանց անմիջական մասնակցությամբ և վերահսկողությամբ:

Ընկերությունը հիմնադրող մասնագետներն ունեն ադսորբենտների և ակտիվ կենսաբանական հավելումների մշակման և արտադրության բազմամյա փորձ:

Ընկերությունն ունի հետևյալ ժամանակակից սարքավորումները՝

  • Միկրոօրգանիզմների բազմացման համար:
  • Փոփոխված բնական ադսորբենտների մշակման համար:
  • Ադսորբենտների վրա միկրոօրգանիզմների իմոբիլիզացման համար:
  • Կենսաբանական նյութերի ստացման և արտադրման համար:
Կիսվի՜ր, աշխարհի հետ։