Ինչպե՞ս են խոզաբուծարանում չափում տակահողի ջերմաստիճանը

Տակահողի ջերմաստիճանի չափումը խոզաբուծարանում
Կիսվի՜ր, աշխարհի հետ։