Արտադրանք

Մենք առաջարկում ենք էկոլոգիապես անվտանգ արտադրանք «Բիոմիներալ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել, փորձարկվել և արտադրվում են հետևյալ կենսապատրաստուկները․ խոզերի, թռչունների, նապաստակների և այլ կենդանիների պահման կենսապատրաստուկ, կենսապարարտանյութեր, կեղտափոսերի և սեպտիկների մաքրման և ախտահանման պատրաստուկ, նավթանյութերով կեղտոտված հողերի և ջրավազանների մաքրման և վերականգնման կենսապատրաստուկ, բնակարանային կենդանիների (շուն, կատու, ծովախոզուկ և այլ) տակահողի հոտազրկման և բնակարանում հիգիենիկ պայմանների պահպանման պատրաստուկ, գյուղատնտեսական և կենսաթափոններից (մանրեցրած փայտանյութ, չոր տերևներ, կենցաղային բնական թափոններ … Շարունակել կարդալ Արտադրանք