Տակահողի միկրոկլիմայի չափումը

Ինչպե՞ս են խոզաբուծարանում չափում տակահողի ջերմաստիճանը Կիսվի՜ր, աշխարհի հետ։