Նոր պահման եղանակ խոզաբուծարանի համար

Կենսապատրաստուկ, տակահողի օգտագործման ժամկետը երկարացնելու, տհաճ հոտերը վերացնելու և խոզաբուծարանի միկրոկլիման պահպանելու համար Կիսվի՜ր, աշխարհի հետ։